Lingual Ortodontik Tedavi

Lingual Ortodontik Tedavi Antalya

Lingual (içten teller) ortodontik tedavi nedir?

Halk arasında görünmez diş teli, içerden diş teli veya gizli diş teli olarak bilinen, talebin her geçen gün arttığı lingual ortodonti tedavisi dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmek için kullanılan braket ve tellerin dişlerin dudak tarafındaki ön yüzeyleri yerine, dil tarafındaki arka yüzeylerine yerleştirildiği tekniktir. Bu tekniğin en önemli avantajı hiç görünmemesidir. Günümüzde kişiye özel olarak üretilen lingual apareyler mevcuttur. Kişiye özel yapısı sayesinde diğer lingual tedavi yöntemlerinin aksine tedavi sonuçları çok başarılıdır.

Her vaka lingual (içten teller) ortodontik tedavi için uygun mudur?

1970’li yılların sonlarında kullanılmaya başlanan lingual tedavi gelişen laboratuar teknikleri, klinik uygulamalardaki teknolojik ilerlemeler ve değişik braket ile yapıştırıcıların üretilmesi sonucu yıllar içinde gelişerek günümüzde son hale gelmiştir. Bu teknik üzerinde uzmanlaşmış yeterli bilgi ve klinik tecrübeye sahip ortodontistler tarafından yapılacak lingual ortodontik tedavi ile dışarıdan geleneksel metal tellerle olduğu gibi her çeşit vakayı tedavi etmek mümkündür.

Lingual (içten teller) ortodontik tedavide kullanılan braketler daha fazla mı rahatsız eder?

Günümüzde kullanılan lingual braketler yani görünmeyen diş telleri, ilk kullanılan braketlere göre yaklaşık %40-%50 oranında daha küçüktür. Bu sebepten dolayı lingual ortodontik tedavide hasta rahatsızlıkları azalmış, bu apareylere adaptasyon dönemi kısalmıştır. Ancak lingual braketler ve lingual diş teli bulundukları konum sebebiyle tedavi başında hastalara biraz daha fazla rahatsızlık verebilmektedir.

Lingual (içten teller) ortodontik tedavi sırasında ne tür sıkıntılar görülür?

Lingual braketlerin uygulanmasını takiben ağız içerisinde tükürük salgılanmasında bir artış meydana gelir. Söz konusu bu durum yaklaşık 48 saat içerisinde geçer. Lingual braketlere bağlı olarak dilde tahrişler meydana gelebilir. Bu durumun iyileşmesi ortalama 1 haftayı bulmaktadır. Bazı vakalarda ise hasta ağzını kapattığında alt dişler üst ön dişlere yerleştirilen braketlere değmekte ve bu sebepten dolayı yan bölgelerde bir açıklık meydana gelmektedir. Söz konusu bu rahatsızlık kademeli olarak düzelmekte ve yaklaşık olarak 3- 4 hafta içerisinde tamamen ortadan kalkmaktadır.

Lingual (içten teller) ortodontik tedavi sırasında konuşma bozulur mu?

Günümüzde kullanılan görünmeyen tellerin boyutlarının küçük olması hastalarda meydana gelen konuşma problemlerini de büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Hastalarda tükrük seviyesinin normale dönmesi, dildeki tahrişlerin geçmesi ve ağız içerisinde yan bölgelerde meydana gelen açıklıkların kapanması ile birlikte konuşma kademeli olarak hızlı bir şekilde düzelmekte ve ortalama 2- 4 hafta arasında normale dönmektedir.

Lingual (içten teller) ortodontik tedavide braketlere alışmak daha mı zordur?

Evet, lingual braketlere olan alışma süresi biraz daha uzundur. Dişlerin dış yüzlerine yapıştırılan metal braketlere alışma süresi ortalama 1 hafta civarında iken lingual teknikte bu süre 2-3 haftayı bulabilmekte ancak hastalar en fazla 4 hafta sonraki 2. randevularına lingual braketlerine tamamen alışmış olarak gelmektedirler.

Lingual (içten teller) ortodontik tedavide toplam tedavi süresi fark eder mi?

Günümüzde gelişen laboratuar teknikleri ve klinik uygulamalardaki teknolojik ilerlemeler sayesinde lingual teknik ile ilgili tüm sorunlar çözümlenmiştir. Bu sebepten dolayı bu teknik üzerinde uzmanlaşmış, yeterli bilgi ve klinik tecrübeye sahip ortodontistler tarafından yapılacak lingual tedaviler ile dişlerin ön yüzeylerine yapıştırılan braketlerle yapılan labial tedaviler arasında tedavi süresi açısından bir fark yoktur.

Lingual (içten teller) ortodontik tedavi sosyal hayatı olumsuz etkiler mi?

Birçok tanınmış kişi tarafından da tercih edilen lingual tedavi ile hastalar bir taraftan dişlerindeki düzelmeleri izlerken diğer yandan özgürce gülümseyebilmektedir. Mesleklerini rahatlıkla yürütebilmektedirler. Lingual tel ve lingual braketler sayesinde yetişkinler için diş teli artık estetik açıdan bir sorun olmaktan çıkmıştır. Bu durum hastaların sosyal hayatlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Lingual (içten teller) ortodontik tedavide ağız bakımı zor mudur?

Başlangıçta evet ancak ilerleyen günlerde hastaların fırçalama tekniklerine alışması, ayrıca ara yüz fırçaları ve ağız suları kullanımı ile bu braketlerin temizliğinde bir sorun yaşanmamaktadır.

Lingual (içten teller) ortodontik tedavi pahalı mıdır?

Lingual tedavi laboratuar aşaması gerektirmesi ve kullanılan braketlerin daha maliyetli olması sebebiyle geleneksel metal teller ile karşılaştırıldığında daha pahalı bir tedavidir.

Lingual (içten teller) ortodontik tedavide incognito tekniği nedir?

Incognito lingual teknikte dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılan bir braket ve tel çeşididir. Günümüzde ‘incognito lingual’, ‘incognito lingual tedavi’, ‘incognito lingual teknik’, ‘incognito lingual ortodonti’ ‘incognito braket’, ‘incognito tel’ adları altında yanlış terminolojiler kullanılarak ‘lingual teknik’ ve ‘incognito teknik’ şeklinde bir ayrım yapılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bu durum doğru değildir. Incognito, lingual teknikten farklı, bu teknikten üstün veya bu tekniğe alternatif bir teknik değildir. Incognito braketler ve incognito teller aynen kendisine renk dışında çok benzeyen braketler gibi lingual tedavide kullanılan bir braket çeşididir.

Randevu Talep Formu